Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh

Review sản phẩm VNPT, trãi nghiệm cáp quang vnpt,
Hướng dẫn cấu hình modem cáp quang VNPT FTTH Draytek Vigor 2110N In Email

Hướng dẫn cài đặt modem cap quang vnpt FTTH

Draytek Vigor 2110N

Bước 1. Lắp đặt thiết bị

 

 •     Lắp đường dây cáp quang VNPT vào modem FTTH
 •     Nối modem từ cổng mạng RJ45 vào card mạng của máy tính

Bước 2. Kiểm tra tín hiệu đèn trên modem cáp quang vnpt

 Biểu hiện nhận biết modem đã đồng bộ hay chưa rất đơn giản bằng cách quan sát đèn led trên

modem

Đối với modem DrayTek Vigor 2110N thì đèn đồng bộ ký hiệu là: đèn WAN nếu đèn WAN sáng

xanh và không nhấp nháy tức modem đã đồng bộ, ngược lại nếu đèn tín hiệu đồng bộ tắt hoặc

nhấp nháy tức modem chưa đồng bộ, khách hàng kiểm tra lại việc đấu nối thiết bị hoặc gọi 800126

kiểm tra đường dây.

Sau khi modem FTTH đã đồng bộ khách hàng tiến hành cài đặt các bước tiếp theo.

cấu hình modem draytek vigor 2110N, darytek vigor 2110N 

 

 Bước 3. Đăng nhập cấu hình modem

 Để cài đặt modem Internet cáp quang  FTTH việc đầu tiên là khách hàng phải gán IP của máy tính cho

cùng lớp mạng với địa chỉ IP của modem sau đó khách hàng đăng nhập vào modem để cấu hình modem.

Mở trình duyệt Internet Explorer và gõ vào địa chỉ IP của modem: http://192.168.1.1 rồi nhấn

Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập Username và Password đăng nhập modem.

Usernameadmin

Password: admin sau đó nhấn Login

Cấu hình router Draytek vigor 2110n, router Draytek vigor 2110n

 

Bước 4. Cài đặt kết nối Internet cáp quang cho modem

 

Để cài đặt modem khách hàng tiến hành thực hiện các bước sau:

Vào Internet Access >> PPPoE

 • PPPoE Link chọn Enable
 • Điền username Password (Hỏi nhà cung cấp nếu chưa rõ về thông tin này)

Click Ok để lưu lại.

Cấu hình router Draytek vigor 2110n, router Draytek vigor 2110n

 

Bước 5. Cài đặt cấu hình wireless cho modem

Để cài đặt wireless cho modem khách hàng tiến hành thực hiện các bước sau:

Vào Wireless LAN >> General Setup

 • Enable Wireless LAN đánh dấu chọn vào
 • Mode chọn Mixed(11b+11g+11n)
 • SSID đặt tên cho wireless

Click Ok để lưu lại.

Cấu hình router Draytek vigor 2110n, router Draytek vigor 2110n

Tiếp theo ta cài đặt bảo mật cho wireless

Vào Wireless LAN >> Security >>SSID1

 • Mode chọn Mixed(WPA+WPA2)/PSK
 • Pre-Shared Key(PSK) đặt password cho wireless

Click Ok để lưu lại.

 

Bước 6. Lưu cấu hình modem cáp quang VNPT

 • Chọn System Maintenance sau đó chọn Reboot System trong menu bên tay trái

 • Chọn Using current configuration

 • Chọn Reboot Now để lưu cấu hình modem

Cấu hình router Draytek vigor 2110n, router Draytek vigor 2110n

Lưu ý: sau khi cài đặt modem xong khách hàng phải lưu cấu hình modem để lần sau khi bật nguồn modme

sẽ tự động kết nối Internet cáp quang. Nếu không lưu cấu hình modem thì sau khi tắt nguồn sẽ mật hết cấu

hình hiện tại trong modem.

Bước 7. Kiểm tra kết nối Internet cáp quang

 • Chọn Online Status >> Physical Connection

 • Tại bảng WAN Status nếu thấy có WAN IP tức modem đã kết nối Internet

 • Cấu hình router Draytek vigor 2110n, router Draytek vigor 2110n

AddThis Social Bookmark Button
 
Hướng dẫn cài đặt modem cáp quang FTTH-GPON Alcatel ONT I-240W-Q In Email

Hướng dẫn cài đặt modem Internet cáp quang FTTH-GPON Alcatel ONT I-240W-Q

Bước 1. Lắp đặt thiết bị

 • Lắp đường dây Internet cáp quang vào modem FTTH-GPON

 • Nối modem từ cổng mạng RJ45 vào card mạng của máy tính

Bước 2. Kiểm tra tín hiệu đèn trên modem

 

Biểu hiện nhận biết modem đã đồng bộ hay chưa rất đơn giản bằng cách quan sát đèn led trên modem

Đối với modem Alcatel thì đèn đồng bộ ký hiệu là: đèn LINK nếu đèn LINK sáng xanh tức modem đã đồng bộ, ngược lại nếu đèn tín hiệu đồng bộ tắt hoặc nhấp nháy tức modem chưa đồng bộ, khách hàng kiểm tra lại việc đấu nối thiết bị hoặc gọi 800126 kiểm tra đường dây.

Sau khi modem FTTH-GPON đã đồng bộ khách hàng tiến hành cài đặt các bước tiếp theo.

 

Bước 3. Đăng nhập cấu hình modem

 

Để cài đặt modem Internet cáp quang GPON việc đầu tiên là khách hàng phải gán IP của máy tính cho cùng lớp mạng với địa chỉ IP của modem sau đó khách hàng đăng nhập vào modem để cấu hình modem.

Mặc định modem Alcatel chỉ mở port số 1 nên ta phải cấm từ cổng LAN1 vào máy tính

Mở trình duyệt Internet Explorer và gõ vào địa chỉ IP của modem: http://192.168.1.1 rồi nhấn

Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập Username và Password đăng nhập modem.

Usernameadmin

Password: admin

cai dat modem alcatel, modem quang alcatel, cai dat modem alcatel

Bước 4. Cài đặt kết nối Internet cáp quang cho modem

Để cài đặt modem chúng ta tiến hành thực hiện các bước sau:

Vào Network >> WAN

 • NAT đánh đấu check vào
 • Service Check vào INTERNET ( Check vào VOIP, IPTV nếu có sử dụng VOIP, IPTV)
 • VLAN ID (Hỏi nhà cung cấp nếu chưa rõ về thông tin này)
 • WAN IP Mode chọn PPPoE
 • Username và password (Hỏi nhà cung cấp nếu chưa rõ về thông tin này)

Click Save để lưu lại.

 cai dat modem alcatel, modem quang alcatel, cai dat modem alcatel

 

 

Bước 5. Cài đặt cấu hình Wireless

 cai dat modem alcatel, modem quang alcatel, cai dat modem alcatel

Để cài đặt modem khách hàng tiến hành thực hiện các bước sau:

Vào Network >> WIFI

 • Mode chọn auto(b/g/n)
 • SSID Name đặt tên Wireless
 • Encrypt Mode chọn WPA/WPA2 Personal
 • WPA key đặt password wireless

 

 

Bước 6. Kiểm tra kết nối Internet cáp quang

 • Chọn Status >> WAN Status.

 • Tại bảng WAN Link Status nếu báo Up tức modem đã kết nối Internet cáp quang

AddThis Social Bookmark Button
 
Hướng dẫn cài đặt modem cáp quang vnpt FTTH-GPON Alcatel ONT I-240 W-P In Email

Hướng dẫn cài đặt modem Internet cap quang FTTH-GPON Alcatel ONT I-240 W-P

Bước 1. Lắp đặt thiết bị

 • Lắp đường dây Internet cáp quang vào modem FTTH-GPON

 • Nối modem từ cổng mạng RJ45 vào card mạng của máy tính

Bước 2. Kiểm tra tín hiệu đèn trên modem

 

Biểu hiện nhận biết modem đã đồng bộ hay chưa rất đơn giản bằng cách khách hàng quan sát đèn led trên modem

Đối với modem Alcatel thì đèn đồng bộ ký hiệu là: đèn GPON nếu đèn GPON sáng xanh  tức modem đã đồng bộ, ngược lại nếu đèn tín hiệu đồng bộ tắt hoặc nhấp nháy tức modem chưa đồng bộ, khách hàng kiểm tra lại việc đấu nối thiết bị hoặc gọi 800126 kiểm tra đường dây.

Sau khi modem Internet cap quang FTTH-GPON đã đồng bộ chúng ta tiến hành cài đặt các bước tiếp theo.

cap quang vnpt, modem quang alcatel, cai đat modem alcatel

 

Bước 3. Đăng nhập cấu hình modem

 

Để cài đặt modem Internet cáp quang GPON việc đầu tiên khách hàng phải gán IP của máy tính cho cùng lớp mạng với địa chỉ IP của modem sau đó khách hàng đăng nhập vào modem để cấu hình modem.

Mở trình duyệt Internet Explorer và gõ vào địa chỉ IP của modem: http://192.168.1.251 rồi nhấn

Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập Username và Password đăng nhập modem.

Usernameroot

Password: admin

modem alcatel, cau hinh modem alcatel; modem cap quang vnpt

Bước 4. Cài đặt kết nối Internet cho modem

 

Để cài đặt modem khách hàng tiến hành thực hiện các bước sau:

Vào Network >> WAN

 • Internet Connection Type chọn PPPoE
 • Username và password (Hỏi nhà cung cấp nếu chưa rõ về thông tin này)

Click Apply để lưu lại.

 modem alcatel, cau hinh modem alcatel; modem cap quang vnpt

 

 

Bước 5. Cài đặt cấu hình Wireless

 

Để cài đặt modem khách hàng tiến hành thực hiện các bước sau:

Vào Network >> WIFI >> SSID1

 • SSID đặt tên Wireless
 • Security Mode chọn WPA/WPA2 Personal
 • Personal key đặt password wireless

 modem alcatel, cau hinh modem alcatel; modem cap quang vnpt

 

Bước 6. Kiểm tra kết nối Internet cáp quang

 • Chọn Status >> WAN Status.

 • Tại bảng Connection Status nếu báo Connected tức modem đã kết nối Internet

 • modem alcatel, cau hinh modem alcatel; modem cap quang vnpt

AddThis Social Bookmark Button
 
Hướng dẫn cài đặt modem Internet cáp quang VNPT FTTH Adtran Netvanta 3120 In Email

Hướng dẫn cài đặt modem Internet cáp quang - FiberVNN FTTH Adtran Netvanta 3120

Bước 1. Lắp đặt thiết bị

 • Lắp đường dây cáp quang vào converter quang
 • Nối Converter quang vào cổng ETH 0/1 của modem quang
 • Nối modem quang từ cổng mạng RJ45(Ethernet) vào card mạng của máy tính

Bước 2. Kiểm tra tín hiệu đèn trên modem

Biểu hiện nhận biết line đã đồng bộ hay chưa khách hàng quan sát đèn led trên converter quang, nếu đã có tín hiệu quang khách hàng tiến hành kiểm tra kết nối converter tới modem
Đối với modem Adtran Netvanta 3120 ta phải kiểm tra đèn ETH1 sáng xanh tức modem quang đã kết nối tới converter quang, ngược lại nếu đèn tín hiệu đồng bộ tắt tức modem quang chưa kết nối đến converter quang
Sau khi modem FTTH đã đồng bộ khách hàng tiến hành cài đặt các bước tiếp theo.

 

 Bước 3. Đăng nhập cấu hình modem

 Để cài đặt modem internet cap quang FTTH việc đầu tiên là khách hàng phải gán IP của máy tính cho cùng lớp mạng với địa chỉ IP của modem sau đó chúng ta đăng nhập vào modem để cấu hình modem.

Mở trình duyệt web và gõ vào địa chỉ IP của modem: http://10.10.10.1 rồi nhấn

Khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập Username và Password đăng nhập modem.

Usernameadmin

Password: password

 

Bước 4. Cài đặt kết nối Internet cho modem

 Để cài đặt modem khách hàng tiến hành thực hiện các bước sau:

Vào System >> Setup Wizard

 Nhấp Next

cai dat adtran, cai dat modem ftth adtran

Nhấp Next

Nhấp Next

Interface Mode: chọn PPPoE Client

Điền username và password (Hỏi nhà cung cấp nếu chưa rõ về thông tin này)
Nhấp Next

Nhấp Next

Nhấp Next

Nhấp Next

Nhấp Next

Nhấp Next

Nhấp Next

Nhấp FinishBước 6. Kiểm tra kết nối Internet cáp quang 

Chọn System >> Public Interface

Tại bảng Status for Public Interface nếu thấy Line Status Up tức modem đã kết nối Internet cáp quang

AddThis Social Bookmark Button
 
Nguyên tắc chung khi xem đèn trên converter quang In Email

Nguyên tắc chung khi xem đèn trên converter quang

(đối với một số converter quang mới mà quý khách không biết rỏ)

i Hầu hết các converter quang điều sáng đèn đầy đủ
ii Đối với converter quang không sáng đủ đèn
Ta thử rút sợi cáp quang sau converter quang
- Nếu không thấy thêm đèn nào tắt->mất tín hiệu quang->cấm lại đường dây
-

Nếu có thêm đèn tắt->tín hiệu bình thường->cài đặt bình thường

 

 

Chương trình khuyến mãi Internet cáp quang mới nhất xem tại đây

AddThis Social Bookmark Button
 


Trang 1 trong tổng số 3

Liên kết Google +

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE ĐĂNG KÝ

0916.31.0606

0886.116.116

0886.00.11.66

Tổng Đài HCM
028.38.686.686

Liên kết

 sim-goi-cuoc-vinaphone-re-vo-cuc-tai-vnpt-shop-fibervnn
 goi-fclub-sieu-re-vinaphone
 vinaphone-tra-sau-
 goi-thuong-gia-moi-2020-vinaphone-tra-sau
 vinaphone-tra-sau-goi-cuoc-thuong-gia-data-khung
 vinaphone-tra-sau-fiber-avatar
  D169G-vinaphone-tra-sau-gia-re-fibervnn
   goi-4g-khong-gioi-han-max100-vinaphone-fibervnn 
  e-learning-vnpt-fibervnn-vn
 
 
 chon so dep vinaphone, vinaphone tra sau, vinaphone mien phi 10 phut
 dang-ky-4g-vinaphone-fibervnn

cap quang vnpt 

Đang trực tuyến

Hiện có 83 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay749
mod_vvisit_counterHôm qua907
mod_vvisit_counterTuần trước7797
mod_vvisit_counterTháng trước38847
mod_vvisit_counterTất cả8609768


Dịch vụ

 goi-internet-truyen-hinh-vnpt-home-combo-tang-2-4-thang-800x800-fibervnn

 home-super-wifi-mesh-vnpt-fibervnn-

 goi-home-dinh-vnpt-fibervnn-500x500

 lap-internet-vnpt-gia-re-0915999941-

 home-tv-k--80mbps-fiber

 home-tv-on-50mbps

 home-on-50mbps

 truyen-hinh-dmytv-24k-thang-vnpt-fibervnn

 van-phong-data-ket-noi-tha-ga-hv-1

 lap-internet-giam-35-cuoc

 truyen-hinh-mytv-288-2019

 danh-sach-kenh-truyen-hinh-mytv-vod-2019 

 hop-dong-dien-tu-vnpt-econtract-fibervnn-

 sms-brandname-vnpt-fibervnn----

 

 

 cuoc-goi-dien-thoai-co-dinh-vnpt-FIBERVNN

 tong-dai-bao-hu-vnpt-toan-quoc

 

 

Dịch vụ VNPT : Trang chủ Hỗ Trợ Review sản phẩm VNPT

Liên Hệ Chúng Tôi Nhé!