Nguyên tắc chung khi xem đèn trên converter quang In

Nguyên tắc chung khi xem đèn trên converter quang

(đối với một số converter quang mới mà quý khách không biết rỏ)

i Hầu hết các converter quang điều sáng đèn đầy đủ
ii Đối với converter quang không sáng đủ đèn
Ta thử rút sợi cáp quang sau converter quang
- Nếu không thấy thêm đèn nào tắt->mất tín hiệu quang->cấm lại đường dây
-

Nếu có thêm đèn tắt->tín hiệu bình thường->cài đặt bình thường

 

 

Chương trình khuyến mãi Internet cáp quang mới nhất xem tại đây

AddThis Social Bookmark Button

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: