Hướng dẫn cài đặt VNPT - CA In

ca


Cách cài đặt thiết bị chứng thư số  VNPT - CA

  1. Bước 1: Kết nối VNPT-CA Token vào cổng USB của máy tính. Sau khi kết nối
  • Đối với Win7: Hộp thoại AutoPlay sẽ hiển thị như bên dưới. Click chọn Run Loader. Exe

Sau khi click màn hình xuất hiện như đối với WinXP.

  • Đối với Win XP: Chương trình sẽ tư động chạy với màn hình xuất hiện như sau:

2. Bước 2: Click chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt.

Trong qua trình cài đặt chương trình sẽ kiểm tra trình duyệt internet mặc định và cài đặt chứng thư số vào trong trình duyệt, khi đó sẽ có một cửa sổ xuất hiện như bên dưới.

Click Allow để chấp thuận việc cài đặt module vào trình duyệt internet.

Sau khi chấp nhận, chương trình sẽ hiển thị thông báo việc cài đặt module cho trình duyệt internet đã thành công và tiến hành khởi động lại trình duyệt internet để hoàn tất việc cài đặt. Màn hình xuất hiện như sau:

3. Bước 3: Click Finish để hoàn tất việc cài đặt.
AddThis Social Bookmark Button

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: